Onlangs zijn er een aantal wijzigen doorgevoerd in de EDI factuur uitwisseling via het systeem van Koerhuis. In de aanlevering van het klantnummer is wat gewijzigd. Voor de bedrijven die alleen met PigManager Everywhere werken zonder Mifas online houdt dat in dat eenmalig een aantal stappen doorlopen moeten worden. 


- U krijgt eerst onderstaande melding:


-  Daarnaast ook eenmalig bij elk artikel de tak opnieuw kiezen. In de EDI artikelen wordt dan het klantnummer gekoppeld aan de gekozen tak en gaat het inlezen de volgende keer weer vanzelf.


Mocht u hier onverhoopt toch vragen over hebben dan mag u altijd contact opnemen met de AgroVision helpdesk. https://www.agrovision.com/nl/support