Inleiding


In dit artikel worden de verbeteringen beschreven die in het Standaard Rapport Vleesvarkens zijn doorgevoerd ten opzichte van de rapporten in Pigmanager Everywhere en FARM Everywhere. 


Welke verbeteringen zitten er in de nieuwe rekenwijze:


  • Standaard Rapport Vleesvarkens wordt berekend op basis van de uniformeringsafspraken 2022. PME en FE worden berekend op basis van uniformeringsafspraken 2012. Dit heeft zowel invloed op de gecorrigeerde als niet gecorrigeerde kengetallen.


  • De wijze van het toewijzen van voer, uitval en verkopen aan opleg moment is verbeterd. Waar Pigmanager en FARM Everywhere toewijzen op week basis kent het Standaard Rapport Vleesvarkens op dag basis toe. 


  • Op het moment dat er nieuwe data beschikbaar is zullen alle kengetallen opnieuw doorgerekend worden in Standaard Rapport Vleesvarkens. Dit houdt in dat de kengetallen kunnen veranderen, tot het moment dat alle varkens in de periode of in het koppel afgeleverd zijn.       


  • Alle berekeningen worden gedaan tussen twee voervoorraden. Dit houdt in dat de resultaten getoond worden tot de laatst ingevoerde voorraaddatum.