Introductie


In de Pigs monitor zitten de instellingen voor MSM zeugen en beren. Deze instellingen zijn het opstellen van benchmark(s), aanmaken en toewijzen van kenmerken, doelstellingen en styling.


Pigs monitor


U kunt de Pigs monitor opstarten via het applicaties scherm in uw My AgroVision zoals hieronder aangegeven.Onderstaand het openingsscherm van de Pigs monitor, afhankelijk tot welke rapportage u toegang heeft kan dit scherm varieren.De volgende stap is het openen van het instellingen scherm, dat doet u via het tandwiel icoon in de linker benedenhoek. Onderstaand het beginscherm van de instellingen, hier ziet u verschillende menu items waar u de verschillende instellingen kunt doen.Onderstaand per menu item een beschrijving:


Benchmarks


In het menu benchmarks is het mogelijk om verschillende benchmarks samen te stellen. Deze benchmarks kunnen ten opzichte van een bedrijf maar ook met elkaar vergeleken in de rapportage. In het startscherm staat een button ''Benchmark toevoegen, daaronder het overzicht van bestaande benchmarks welke met een klik op het potlood aangepast kunnen worden en tevens worden de gedeelde benchmarks getoond. 


Wanneer u een nieuwe benchmark wilt samen stellen klikt u op de button ''Benchmark toevoegen''.


 

Onderstaande afbeelding wordt getoond en daarin zitten verschillende opties:

 • Geef de benchmark een omschrijving
 • Selecteer een weergave
  • Hoogste percentage
  • Hoogste aantal
  • Laagste percentage
  • Laagste aantal
  • Gemiddelde (niet mogelijk om kengetal te selecteren) • Wanneer u een andere weergave dan gemiddelde kiest, dan komt er een drop down menu waarin u kunt kiezen uit onderstaande kengetallen waarop de benchmark gebaseerd moet zijn. In onderstaande kiezen we voor het 25% hoogste op basis van gespeend/zeug/jaar. 


 • U kunt 1 of meerdere kenmerken selecteren om de bedrijven in benchmark verder te filteren. Wanneer u meerdere kenmerken selecteert dan gelden die voor de bedrijven in de vorm van EN, dat wil zeggen dat wanneer er drie kenmerken zijn geselecteerd dat alleen de bedrijven worden gebruikt die aan alle drie voldoen. Het aanmaken en toewijzen van kenmerken wordt later beschreven in deze handleiding.


 • U kunt meerdere kenmerken in een benchmark kiezen door middel van de plus knop, als u een kenmerk filter wilt verwijderen klikt op de minus knop. Wannneer u een nieuwe of bestaande benchmark creert/wijzigt dan heeft u de volgende opties:

 • Opslaan benchmark
 • Dupliceren bestaande benchmark
 • Deel een benchmark met een werknemer
 • Verwijder een benchmarkKenmerken


In het menu kenmerken is het mogelijk om verschillende kenmerken aan te maken. Deze kunnen gebruikt als aanvullende filter in de benchmark of om analyses te maken over een bepaalde groep van bedrijven. In het openingscherm staat een knop om een kenmerk toe te voegen en wordt ook het overzicht van reeds aangemaakt kenmerken getoond. De reeds aangemaakte kenmerken kunnen aangepast worden middels het potlood icoon.


Wanneer u een kenmerk wilt aanmaken, klikt u op '' Kenmerk toevoegen'' en vult u de benodigde velden in.Onderstaand scherm verschijnt wanneer u op ''Kenmerk toevoegen'' klikt en daarin zitten de volgende onderdelen

 • Vul een omschrijving in van het kenmerk
 • Is het kenmerk uniek ja of nee?
 • Is het kenmerk verplicht? Dat wil zeggen dat het voor elk bedrijf ingevuld dient te zijn.
 • Vul de waarden in van het kenmerk: Voorbeeld: kenmerk is regio, dan de waarden zijn Noord, Zuid, Oost en West.Kenmerken per bedrijf


Wanneer de kenmerken zijn aangemaakt, is het mogelijk om deze toe te kennen per bedrijf. Onderstaand scherm toont een overzicht welke kenmerken aan welk bedrijf zijn toegekend. Met het potlood icoon is het mogelijk om het te wijzigen en de prullenbak zorgt ervoor dat het kenmerk wordt verwijderd bij dat bedrijf.


 

Wanneer u klikt op ''toevoegen'' aan de rechterkant van het scherm wordt onderstaand scherm getoond waar u het kenmerk en waarden kan toekennen aan het bedrijf. Wanneer gereed klikt u op ''toekennen''.
De lijst van toegekend kenmerken kan lang worden en daarom is er een filter mogelijkheid op bedrijf, kenmerk en kenmerk waarden. De lijst van kenmerk waarden is alleen gevuld als er een kenmerk is geselecteerd in het filter. Streefwaarden


In menu streefwaarden is het mogelijk om streefwaarden in te stellen per bedrijf. Deze worden dan gebruikt om in MSM zeugen kengetallen te laten opvallen door kleuren als ook dat het doel wordt getoond in de rapportage. Het scherm toont de bedrijven die permissie gedeeld met de organisatie. Het is mogelijk om een standaard set samen te stellen, dit doet u via de knop standaard streefwaarden aan de rechterkant. Wanneer u deze set heeft samengesteld, dient u nog wel per bedrijf op de meter te klikken om die standaard set te laten gelden voor dat bedrijf. 


 

Wanneer u op het meter icoon klikt achter de bedrijfsnaam, wordt onderstaand scherm getoond. 


  


Klik op een box om het getal in te vullen/wijzigen en klik vervolgens op ''Opslaan''.


Rapport


In rapport menu kunt u 3 instellingen wijzigen voor de rapportageIn reports you can setup the setting for the reports.

 • Cyclus type: cyclus of worp (als u deze wijzigt duurt dat 24 uur voordat het actief is)
 • Taal instelling (deze is anders dan de profiel taal)
 • Week formaat: ISO of USStyling


In menu styling kunt u verschillende stijl opties instellen voor de pigs monitor applicatie. 

 • Product naam: dit is de naam die wordt gegeven aan pigs monitor. 
 • Eerste kleur: hier stelt u de eerst kleur (HEX code) in van uw organisatie. Deze wordt getoond in MSM zeugen/beren
 • Tweede kleur: hier stelt u de tweede kleur (HEX code) in van uw organisatie. Deze wordt getoond in MSM zeugen/beren 
 • Logo: voeg uw logo toe, deze wordt alleen getoond in de applicatie en niet op de rapportage.